Werkgevers betreuren opstappen bonden uit overleg vroegpensioen

08-12-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland en LTO Nederland betreuren het dat de vakbonden niet met hen en het ministerie van SZW verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU), zoals gisteravond bekend werd. Ook werkgevers willen dat er voor mensen met langdurig zwaar werk mogelijkheden blijven om eerder met pensioen te gaan en staan open om het overleg opnieuw op te pakken.

 

Tijdelijk regeling loopt af 

In het pensioenakkoord 2019 is een tijdelijke regeling voor vervroegde uittreding mogelijk gemaakt voor werknemers met langdurig zwaar werk die overvallen waren door de stijging van de AOW-leeftijd. Deze regeling loopt eind 2025 af.

 

Consequenties financieel en voor arbeidsmarkt

De werkgeversorganisaties hebben de afgelopen tijd met de bonden in de Stichting van de Arbeid gesproken over een structureel pakket aan maatregelen rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. De bonden zijn uit het overleg gestapt omdat zij nu al de zekerheid willen van een structurele regeling en een zeer forse verhoging van het huidige RVU-bedrag. De werkgeversorganisaties zijn van mening dat eerst en samen met het ministerie van SZW de financiële consequenties en de impact op de arbeidsmarkt daarvan in kaart moeten worden gebracht. En het gaat immers over een overheidsregeling.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

VNO-NCW en MKB-Nederland en LTO vinden het een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om een passende oplossing te bieden voor werknemers met langdurig zwaar werk, maar ook om een nieuwe cultuur van vroegpensioen voor iedereen te voorkomen.