Werkt de WAB voor jou?

19-12-2019

Met de nieuwe website 'Werkt de WAB voor jou?' willen VNO-NCW en MKB-Nederland ondernemers informeren over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2020 gelden, als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt.

De ondernemingsorganisaties willen met de website werkgevers ook de gelegenheid bieden om hun ervaringen en knelpunten met (onderdelen van) de WAB te melden. Op die manier houden ze een vinger aan de pols en kunnen ze ‘Den Haag’ duidelijk maken wat wel werkt en - vooral - wat niet.

 

Wat verandert er met de WAB?

Het kabinet wil met de WAB een nieuwe balans creëren tussen baanzekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Anderzijds wil het kabinet werknemers met een flexibel contract meer zekerheid bieden.

 

Van meet af aan bezwaar

Hoewel er ook plussen in de wet zitten, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland van meet af aan bezwaar gehad tegen onderdelen van de WAB die tijdelijk werk duurder en moeilijker te organiseren maken. Terwijl voor veel ondernemers tijdelijk werk geen keuze is, maar inherent aan de aard van het werk. Zij vinden bovendien dat de wet onvoldoende rekening houdt met de arbeidsmarkt van nu en het vaste contract te veel als een soort ‘heilige graal’ wordt gezien.

 

Zo werkt het niet

Samen een aantal brancheorganisaties hebben VNO-NCW en MKB-Nederland daarom het afgelopen jaar campagne gevoerd onder de noemer 'Zo werkt het niet'. Daarmee is in elk geval bereikt dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur per week niet onder het hoge WW-tarief vallen. Over een oplossing voor seizoenswerk zijn de ondernemingsorganisaties nog altijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek.

 

Bekijk hier de website 'Werkt de WAB voor jou?'