‘Zorgvuldigheid gewenst voor vormgeving CO2-heffing’

29-05-2020

‘De invoering van een CO2-heffing alleen in Nederland voor circa 300 industriële bedrijven kent grote risico’s voor zowel het klimaat als voor de concurrentiepositie van de industrie. Dit vraagt om grote zorgvuldigheid bij de vormgeving van de heffing. Met een aantal aanpassingen kunnen die risico’s echter wel worden ondervangen. De economische crisis en de nieuwe Europese klimaatplannen maken dat aanpassing van het voorstel extra noodzakelijk is.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland namens de Nederlandse industrie in hun inbreng voor de consultatie van het wetsvoorstel voor een CO2-heffing.

 

Groene koploper

De organisaties benadrukken hierin de belangrijke rol van de industrie in de Nederlandse samenleving en de ambitie om een groene koploper in de wereld te worden. Ten aanzien van de beprijzing van CO2 bovenop het Europese ETS-systeem wijzen ze erop dat dit bij voorkeur wereldwijd dient te gebeuren of anders in ieder geval op Europese schaal.

 

3 Kernvoorwaarden

Om de ambities van het Nederlandse wetvoorstel waar te kunnen maken, schetsen VNO-NCW en MKB-Nederland drie kernvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een CO2-heffing in werking kan treden. Dat kan bijvoorbeeld niet als de overheid niet tijdig de benodigde infrastructuur heeft aangelegd voor bijvoorbeeld waterstof, CO2 of elektriciteit.

 

Speelveldtoets

Los van de drie kernvoorwaarden is het huidige wetsvoorstel volgens de ondernemersorganisaties nog onvolledig omdat belangrijke elementen (prijspad en grondslag) ontbreken. Ook is nog geen speelveldtoets gedaan naar de effecten op de concurrentiepositie. Verder zijn de plannen gemaakt zonder dat ze goed aansluiten op de nieuwe EU-plannen en de huidige coronacrisis die de investeringsruimte van bedrijven volledig uitholt.

 

Risico's ondervangen

De ondernemersorganisaties schetsen in het stuk langs drie lijnen hoe alle risico’s alsnog zouden kunnen worden ondervangen. Hiermee kan het voorstel volgens hen passend worden gemaakt in combinatie met de verschillende andere maatregelen, zodat een duurzame industrie zich nu én in de toekomst kan blijven meten op het wereldtoneel, maar dan als duurzame koploper.