Zoveelste dramatische plotwending in stikstofdossier

01-11-2022

‘De uitspraak van de Raad van State betekent de zoveelste dramatische plotwending in de slechte film die het stikstofdossier inmiddels lijkt te zijn geworden en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting. Voor zowel burgers als bedrijven heeft dit grote gevolgen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

 

Bouwprocedures langer en complexer

Als gevolg van de uitspraak zullen volgens de ondernemingsorganisaties bouwprocedures vele malen langer gaan duren en worden vergunningstrajecten een stuk complexer, als er überhaupt nog vergunningverlening mogelijk is. Hiermee komen vele woningbouwprojecten in ons land op losse schroeven te staan, waarmee het oplossen van de woningnood ernstig in gevaar komt. Ook het behalen van onze klimaatdoelstellingen komt onder nog grotere druk te staan. Eerder bleek al uit berekeningen dat de schade door vertraagde of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis maar liefst 28 miljard betrof en dit bedrag zal vanwege de uitspraak met vele tientallen miljarden euro’s oplopen.

 

Versneld stikstof reduceren nodig

De Raad van State geeft aan dat de enige oplossing is dat we zo snel mogelijk tot stikstofreductie komen en dat dit gebeurt zonder vrijblijvendheid. Het huidige beleid is daarvoor volgens de RvS ontoereikend. ‘Versneld stikstof reduceren is dus dringend noodzakelijk, en daar dienen aan alle partijen een evenwichtige bijdrage aan te leveren. Een deel van de reductie kan dan benut worden voor vergunningverlening’, aldus de organisaties.

 

Snel houdbare oplossing

‘De oplossing die Remkes noemde voor het acute probleem is snel piekbelasters uitkopen. Maar het kabinet heeft juist gekozen daar Remkes niet op te volgen. Bovendien maken wij ons zorgen over de uitvoeringskracht van onze overheid. Wij vragen dus van het kabinet om zo snel mogelijk tot een juridisch houdbare oplossing te komen voor deze enorme problematiek’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland Ook moet het kabinet volgens de ondernemingsorganisaties in gesprek met ‘Brussel’ voor een oplossing. ‘Het kan niet zo zijn dat we terecht onze handtekening zetten onder Europese klimaatplannen maar tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren.’