Het nieuws

26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

brexit
26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. Er komt een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd.

08-02-2018

Ondernemers zouden een vergoeding moeten krijgen voor een deel van de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.

02-02-2018

‘Door de komende Brexit zijn er in Vietnam en Maleisië kansen voor Nederland als ingang naar de EU.’

31-01-2018

Michaël van Straalen vertrekt als voorzitter van MKB-Nederland en krijgt een nieuwe rol als adviseur van de vereniging, zo werd vandaag bekend.

30-01-2018

Tien bedrijfskringen uit Flevoland en Gelderland en VNO NCW Flevoland hebben vandaag een manifest getekend voor spoedige opening van Lelystad Airport.

29-01-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven kan faciliteren bij het overschakelen van Gronings gas naar ander gas of andere energiebronnen. Dat zeggen zij in reactie op de brief van minister Wiebes, waarin 2022 wordt genoemd als deadline voor de overgang.

26-01-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland, de overheid en drie banken werken vanaf vandaag met Hulpbijbrexit.nl aan een toolkit om bedrijven door de Brexit te helpen.

25-01-2018

Buitenlandse bedrijven zorgden afgelopen jaar voor 12.686 extra banen in Nederland. 'Des te meer reden om het verstevigen van het vestigingsklimaat hoog op de agenda te houden.'

25-01-2018

De pensioenfondsen staan er weer iets beter voor. Maar het pensioenstelsel blijft kwetsbaar en afhankelijk van de financiële markten.

18-01-2018

Het kabinet zou de komende jaren vol moeten inzetten op het pakken van de economische kansen van internationaal groeiend toerisme.

18-01-2018

Onderzoek van KPMG laat zien dat de consequenties van een harde Brexit groot zijn. Daarom moeten overheidsdiensten zich daarop gaan voorbereiden om ervoor te zorgen dat de handel met Engeland niet vastloopt.

17-01-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-

15-01-2018

Nederland moet nu werk gaan maken van de circulaire economie. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk.

15-01-2018

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich gezamenlijk inspannen om mensen die in Nederland langs de kant staan aan het werk te helpen. Maar bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók buitenlandse werknemers aan te nemen.

13-01-2018

Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao's moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden.

11-01-2018

VNO-NCW bestrijdt de gedachte dat bedrijven onvoldoende investeren in onderzoek.

11-01-2018

‘Piraterij is nog steeds een niet te onderschatten gevaar voor reders’, zegt Karin Orsel van de redersvereniging KVNR.