Onze koers

Ondernemen voor brede welvaart

'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Dat is samengevat de visie van VNO-NCW en MKB-Nederland, die de organisaties op 10 februari 2021 bekend maakten. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien draagt het bedrijfsleven hiermee bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen VNO-NCW en MKB-Nederland vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. Meer informatie is te vinden in het persbericht dat bij de bekendmaking werd uitgebracht. En in deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over. 'Brede verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid, geen gunst', zegt Thijssen in opinieblad Forum

 

 

Wij willen met jou bouwen aan een duurzamer, inclusiever en welvarend Nederland: #OndernemenvoorNL

Ondernemen voor Nederland  

VNO-NCW en MKB-Nederland bouwen de verbinding naar de samenleving op alle niveaus (lokaal, regionaal en nationaal) op alle mogelijke maatschappelijke thema’s uit, door de door de organisaties opgezette ‘bruginfrastructuur’ waar we leden, ngo’s en andere initiatieven verbinden. Daarnaast nemen VNO-NCW en MKB-Nederland op lokaal, regionaal of landelijk niveau in praktijk initiatieven op het gebied van brede welvaart. En is een structuur opgezet voor het ontdekken en ontwikkelen van dit soort initiatieven en stimuleren de deelname van bedrijven daaraan.

 

Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland

In onze Agenda 2030 staan tientallen beleidsvoorstellen voor het kabinet en een hele trits aan acties waar het bedrijfsleven zelf mee aan de slag gaat. Lees 'Ondernemen voor brede welvaart - Naar nieuw Rijnlands samenspel', onze Agenda 2030.

 

Download ook de samenvatting van Agenda 2030 en bekijk deze overzichtelijk infographic.

 

Agenda NL 2030: Creating broad welfare through enterprise - Towards a new Rhine model'. Click here for the English version. And click here for a summary

 

De Agenda 2030 en de koers is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eindrapport van het Brugproject

 

Ondernemersagenda voor groeiondernemersagenda

Wat daarvoor nodig is om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, komt aan de orde in onze Ondernemersagenda voor groei. In die agenda doen we tal van voorstellen om ondernemers in staat te stellen te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

 

Een groeiend midden- en kleinbedrijf in sterke ecosystemen met grotere bedrijven is één van de krachtigste motoren om onze brede welvaartsambities te realiseren. Zoals in onze Agenda NL 2030 uiteengezet, is er al enige tijd te weinig doorgroei van mkb-bedrijven. Dat groeitempo moet structureel omhoog. Ook op dat punt doen we in deze agenda de nodige voorstellen.  

 

Wij #ondernemenvoorNL

 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

 

Meer over VNO-NCW en MKB-Nederland:
Wie is VNO-NCW eigenlijk en wat doet VNO-NCW?
• Wat is de missie van MKB-Nederland en wat doet MKB-Nederland?