Wat doet VNO-NCW in Brussel?

Het beleid van de lidstaten van de Europese Unie wordt in toenemende mate in Brussel bepaald. Daarom is VNO-NCW in Brussel aanwezig met een eigen kantoor. Kantoor Brussel behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie door het onderhouden van contacten met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, BusinessEurope, de internationale vakbeweging en de media. Daarnaast volgt en analyseert kantoor Brussel de ontwikkelingen in de Europese politiek voor de leden van VNO-NCW en opent waar nodig deuren.

 

Federatie

VNO-NCW staat in Brussel niet alleen. Zij werkt intensief samen met de Europese federatie van ondernemingsorganisaties BusinessEurope en de veertig daarin verenigde ondernemers-organisaties uit de Europese landen. VNO-NCW heeft via zijn voorzitter zitting in het bestuur van BusinessEurope (de Raad van Presidenten). BusinessEurope kent daarnaast een reeks van gespecialiseerde beleidscommissies waaraan VNO-NCW deelneemt.

 

Europese SER

Daarnaast is VNO-NCW met vier zetels vertegenwoordigd in het Europees Economisch en Sociaal Comité (de Europese SER). Daarin hebben ook vakbonden en diverse andere belangengroepen zitting. Het EESC adviseert de Europese Commissie gevraagd en ongevraagd over alle relevante Europese dossiers.

Kantoor Brussel staat onder leiding van de permanent gedelegeerde Winand Quaedvlieg.

 

 

Kantoor Brussel: schakel tussen ondernemer en politiek
Hoe werkt dat, de belangenbehartiging door VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel? Ondernemers én Europarlementariërs geven een inkijkje in de praktijk van het lobbyen. 'Ik kan niet werken zonder lobbyisten.'

 

Volg Kantoor Brussel:
- Nieuwsbrief Blik op Europa