Projecten

Blik op de toekomst, met perspectief vooruit.
Bedrijven en ondernemers hadden en hebben vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de lange termijn schiet er bij in. Toch is belangrijk ook nu het vizier op de toekomst te richten. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met ondernemers de Toekomstcheck ontwikkeld.

Eerder stoppen met werken (RVU-MDIEU)

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat. Daarnaast komt er een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Onder het motto 'loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn' lichten MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers voor over de nieuwe ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte, de verschillende verzekeringsopties bij langdurige ziekte én de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering. De website en toolkit staan inmiddels live!

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.

Nederland is ondernemender dan ooit en behoort op veel gebieden tot de absolute wereldtop. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Nederland kan en moet de ambitie hebben om het meest welvarende land ter wereld te worden. Start-ups zijn onmisbaar in het realiseren van deze ambitie.

In samenwerking met Vakcentrum en Inretail gaat MKB-Nederland ondernemers in de non-food retail op grote schaal en doelgericht ondersteunen bij de ontwikkeling en groei van hun online verkoop. Ondernemers hebben in toenemende mate vragen en de behoefte aan advies op dit terrein.

Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.

In 2026 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de Banenafspraak. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland informeren en inspireren hun leden rond dit onderwerp via het project ‘Op naar de 100.000 Banen’.

In Perspectief op Werk werken publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren van matching van werkgevers en werknemers. In sommige sectoren is de vraag naar personeel nog altijd groot, terwijl tegelijkertijd een grote groep mensen niet zelfstandig de weg naar werk weet te vinden. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden. Perspectief op Werk zoekt naar structurele oplossingen voor die uitdaging.

sinaasappel

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren. Samen met het ministerie van VWS zijn VNO-NCW en MKB-Nederland daarom het project Vitaal Bedrijf gestart.

 Watt je moet weten - Informatieplicht Energiebesparing

Sinds 1 juli 2019 is er een Informatieplicht Energiebesparing. De WATTjemoetweten.nl campagne van VNO-NCW en MKB-Nederland informeert ondernemers hierover en ondersteunt ze.

Veiligheid Voorop

Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en voor het milieu.