Projecten

samen digitaal veilig

Om de cyberweerbaarheid van ondernemers te verhogen hebben we samen met IVBB het platform Samen Digitaal Veilig in het leven geroepen. Het platform richt zich op de ondernemer, de werknemer en de IT-leverancier.

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot ondernemingen zoals winkels en horecagelegenheden. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.

deb

Er is winst te behalen voor ondernemers die aan de slag gaan met energiebesparing. Dat is belangrijk omdat iedere kostenbesparing meetelt. Tegelijkertijd bereid je je bedrijf voor op de toekomst waarin duurzaamheid nog belangrijker wordt. DEB.nl is een initiatief van MKB-Nederland m.m.v. een groot aantal ondernemersorganisaties met als doel de ondernemer op heel praktische manier te ondersteunen om energie en dus kosten te besparen. Dat is meteen winst voor de samenleving.

Het zijn bijzondere tijden. Veel ondernemers hebben moeite om financieel de regie te houden. Ze kampen met tegenvallende omzetten of kunnen het benodigde personeel niet vinden. En wanneer ondernemers op zoek gaan naar hulp moeten ze zich maar net een weg weten te banen door het woud van regelingen en instanties. Het kan natuurlijk ook zijn dat een medewerker kampt met geldzorgen en je daar als werkgever iets aan wil doen.

loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van

Onder het motto 'loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van' lichten MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers voor over loondoorbetaling bij ziekte, over wat belangrijk is voor werkgevers en welke (verzekerings)mogelijkheden er zijn.

projecten ivbb-toolkit omgevingswet

Voor branche- en ondernemersorganisaties die hun leden willen informeren over de Omgevingswet is een communicatietoolkit beschikbaar.

Het programma is gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

groep kinderen vanuit vogelperspectief

Het project kinderrechten is erop gericht om bedrijven bewust te maken van de mogelijke vormen van kinderarbeid in de eigen keten en hen aan te zetten tot actie om binnen de keten onderzoek te doen

mijn digitale zaak

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom ondersteunt Mijn Digitale Zaak ondernemers die digitaler willen gaan werken.

mkbdoet

Hoe kun je robotica en technologie inzetten zonder vast te lopen in gepraat en gedenk, bijvoorbeeld bij het onderhoud van complexe machines? Of voor het oplossen van storingen? MKBdoet biedt bedrijven de kans om praktisch te vernieuwen onder begeleiding van RoboHouse en TNO, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Veel ondernemers worden geraakt door gestegen energiekosten, grondstoffenschaarste en arbeidmarktkrapte. Ook heeft een groot aantal nog te maken met uitgestelde belastingen door corona. Bedrijven en ondernemers hebben vooral één zorg: het bedrijf overeind houden en nadenken over de lange termijn schiet er voor velen bij in. Het is belangrijk om nu toch ook het vizier op de toekomst te richten. Voor goed inzicht in de financiële situatie is de Toekomstcheck ontwikkeld.

Eerder stoppen met werken (RVU-MDIEU)

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat. Daarnaast komt er een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.