Aan de slag met de Omgevingswet

20-04-2023

De nieuwe Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Deze wet vervangt 26 nu nog bestaande wetten zoals de wet Ruimtelijke ordening, de wet Natuurbescherming of de Waterwet.
De gedachte achter de Omgevingswet is dat ondernemen voorspelbaarder wordt en procedures sneller en goedkoper worden. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen. Gemeenten hoeven dan niet meer honderden bestemmingsplannen te maken, maar bundelen die in één omgevingsplan.

 

Ook ondernemers krijgen hier mee te maken. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met IVBB, Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen, een communicatiepakket 'Aan de slag met de Omgevingswet' ontwikkeld in begrijpelijke ondernemerstaal. Branche- en ondernemersorganisaties die hun leden willen informeren over de Omgevingswet en hoe ze zich daarop moeten voorbereiden, kunnen hier kosteloos gebruik van maken.

 

Het pakket is aan te vragen via de website van IVBB: https://ivbb.nl/project/omgevingswet/

Lees meer over