Coronaprotocollen

25-06-2020

Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

 

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden, bijvoorbeeld rondom social distancing en hoe we de 1,5-metersamenleving werkelijkheid kunnen maken. Of je nu werkzaam bent in de horeca, een sportschool beheert, kapper bent of actief in een hele andere branche, de coronaprotocollen helpen je het overzicht te behouden!

 

Coronaplannen van sectoren

Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen, is gevraagd om coronaplannen op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten.

Kijk voor een actueel overzicht bij Corona & coronaplannen, regels en veiligheid.