Actieprogramma KRW

21-03-2024

Nederland stond in aan de wieg van de Kaderrichtlijn Water (KRW 2000). Alle lidstaten moeten nu zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water.
VNO-NCW en MKB-Nederland voeren ter ondersteuning van branches en haar leden het actieprogramma chemische stoffen KRW uit, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

2027 is een belangrijk toetsjaar voor tientallen chemische stoffen. Daarna volgen meer stoffen.
De opgave is complex. Het bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft al veel maatregelen getroffen. Toch is de aanwezigheid van KRW-stoffen in het water nog steeds te groot. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen de verbreiding van kennis en maatregelen. Volg deze pagina voor nieuws en ontwikkelingen.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mirjam van Strij de Regt

 

Nuttige links voor achtergrondinformatie