MKB Toegankelijk

17-02-2020

Meer dan 1 op de 6 Nederlanders heeft een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. Door de vergrijzing neemt de doelgroep in omvang toe. Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven in o.a. de retail en horeca te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen. 

 

Onze ambitie? Ondernemers bewust maken van de voordelen van toegankelijk ondernemen en ze activeren hun onderneming toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Wil je weten hoe je dit zelf aanpakt? Bekijk de video's en tips.
Deel 1: Drempelhulp. Later volgen nog de thema's 'Bejegening/hoe spreek je iemand aan' en 'Zorg voor brede gangpaden'.

Kansen voor ondernemers

Bij brancheorganisaties en ondernemers staat toegankelijkheid steeds hoger op de agenda. In Nederland hebben inmiddels 2,5 miljoen mensen een beperking. Dit is een interessante groep voor ondernemers. Klanten en gasten met een beperking zijn veelal trouwe klanten, die hun ervaringen graag delen. Ze komen meestal op minder drukke momenten en nemen bovendien vaak iemand mee. Ondernemers kunnen met een aantal aanpassingen hun winkel of horecagelegenheid beter toegankelijk maken voor hen. Daardoor worden ze aantrekkelijker voor het groeiend aantal mensen met een beperking.

 

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat de positie van mensen met een handicap in de samenleving verbetert. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, een programma opgestart om dit verdrag in de praktijk toe te passen: MKB Toegankelijk. Ook ondernemers dragen bij aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zelfstandig kan meedoen.

 

Toegankelijkheid geleidelijk vergroten

In de 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte' staan regels die voor ondernemers van belang zijn.

  • Alle ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten
  • Als iemand met een handicap een ondernemer verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet hij daarmee instemmen als dat voor hem en het bedrijf ‘niet onevenredig belastend is’
  • Het toelaten van hulphonden is verplicht.

 

Ondersteuning brancheorganisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland bieden ondersteuning aan brancheorganisaties die koploper willen zijn op het gebied van toegankelijkheid en hun ondernemers willen helpen bij het creëren van commerciële kansen. De ondersteuning bestaat onder meer uit hulp bij het opstellen van een actieplan en een driemaandelijkse communicatie-toolkit.

 

Lokale toegankelijkheidspilots

Het programma initieert in 2018 en 2019 een aantal lokale pilots, samen met lokale ondernemersverenigingen en gemeenten. Het doel hiervan is om de toegankelijkheid van een specifiek winkelgebied te verbeteren, ervaringen op te doen en deze te delen met andere ondernemers.

 

Kijk voor meer informatie op onze speciale website: MKBToegankelijk.nl.