MKB Toegankelijk

15-10-2023

Meer dan 1 op de 7 Nederlanders heeft een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. Door de vergrijzing neemt de doelgroep in omvang toe. Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot ondernemingen zoals winkels en horecagelegenheden. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen, want toegankelijk ondernemen loont.

Onze ambitie? Ondernemers bewust maken van de voordelen van toegankelijk ondernemen en ze activeren hun onderneming toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 

Kansen voor ondernemers

Bij brancheorganisaties en ondernemers staat toegankelijkheid steeds hoger op de agenda. In Nederland hebben inmiddels 2,5 miljoen mensen een beperking. Dit is een interessante groep voor ondernemers. Klanten en gasten met een beperking zijn veelal trouwe klanten, die hun ervaringen graag delen. Ze komen meestal op minder drukke momenten en nemen bovendien vaak iemand mee. Ondernemers kunnen met een aantal aanpassingen hun winkel of horecagelegenheid beter toegankelijk maken voor hen. Daardoor worden ze aantrekkelijker voor het groeiend aantal mensen met een beperking.

 

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat de positie van mensen met een handicap in de samenleving verbetert. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, een programma opgestart om dit verdrag in de praktijk toe te passen: MKB Toegankelijk. Ook ondernemers dragen bij aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zelfstandig kan meedoen.
Kijk voor meer informatie op www.mkbtoegankelijk.nl

 

Toegankelijkheid geleidelijk vergroten

In de 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte' staan regels die voor ondernemers van belang zijn.

 • Alle ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten
 • Als iemand met een handicap een ondernemer verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet hij daarmee instemmen als dat voor hem en het bedrijf ‘niet onevenredig belastend is’
 • Het toelaten van hulphonden is verplicht.

Ondersteuning brancheorganisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland bieden ondersteuning aan brancheorganisaties die koploper willen zijn op het gebied van toegankelijkheid en hun ondernemers willen helpen bij het creëren van commerciële kansen. De ondersteuning bestaat onder meer uit het delen van quick wins, tips en communicatietoolkits met een thematische invalshoek.

 

MKB Toegankelijke Route

Het programma initieerde in september 2021 de MKB Toegankelijke Route: in 22 winkelgebieden in verschillende gemeenten worden ondernemingen door gespecialiseerde keurmeesters getoetst op toegankelijkheid. Dit project wordt naar 2025 toe doorontwikkeld met een uitbreiding van nog eens 150 (winkel)gebieden door heel Nederland. Hierin wordt de samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, gemeenten en gehandicaptenplatforms gezocht. Het doel hiervan is om de toegankelijkheid van een specifiek winkelgebied te optimaliseren.
Kijk voor meer informatie op www.mkbtoegankelijkeroute.nl

 

Ketenaanpak

Binnen het programma MKB Toegankelijk richten we ons ook op ketenorganisaties. Als grote ketens toegankelijkheid gaan omarmen en meenemen in hun bedrijfsvoering is de impact hoog. Deze landelijke ketens hebben met hun winkels vaak een grote dekking door Nederland.

 

Digitale toegankelijkheidsrichtlijn - EAA

In 2019 werd de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (European Accessibility Act) gepubliceerd en breed aangenomen. Momenteel wordt de richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Vanaf 28 juni 2025 heeft deze wetgeving grote impact op ondernemers, maar ook op leveranciers, producten, fabrikanten van de volgende (digitale) producten en diensten (samenvatting):

 • computers en software voor op de computer;
 • informatie bij het afsluiten van een telefoonabonnement of internetabonnement;
 • (mobiele) telefoons;
 • e-books en e-readers;
 • betaalterminals, pin- en geldautomaten;
 • elementen van personenvervoer (vliegtuig, bus, trein en over water) en zelfbedienings- en ticketinformatieterminals;
 • online bankieren en het afsluiten van leningen en hypotheken;
 • websites, webwinkels en apps.

Digitale toegankelijkheid, ofwel e-Accessibility, gaat niet alleen over de bruikbaarheid van digitale producten en diensten voor iedereen. Meer dan de helft van de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor mensen met een beperking draagt ook bij aan de snelheid, algehele vindbaarheid en kwaliteit van bijvoorbeeld een website, webshop of app. Daarom profiteren ook reguliere internetgebruikers van een toegankelijke website.

 

Test zelf de toegankelijkheid van je website via www.ismijnsitetoegankelijk.nl

 

 

Deelname aan MKB Toegankelijk is voor branche- en ondernemersverenigingen kosteloos. Meer weten? Neem dan contact op met Simone van Laar.