'Op naar de 100.000 banen'

22-10-2019

In 2013 spraken werkgeversorganisaties en overheid met elkaar af dat er 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zullen worden gecreëerd voor 2026. We noemen dit de Banenafspraak.  Met het project 'Op naar de 100.000 Banen' willen we werkgevers informeren en inspireren om mee te doen met de invulling van de Banenafspraak. Bedrijven en branches kunnen deelnemen aan dit project.

Om wie draait de BanenafspraakIn de Banenafspraak geven we kansen aan mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en/of mensen met een WIW- of ID-baan. De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register.

Wat levert het mijn onderneming op?
Werken met mensen met een arbeidsbeperking wordt door ervaren ondernemers als een verrijking van de organisatie gezien. Ook in aanbestedingen, waar social return on investment (SROI) steeds belangrijker wordt, biedt het werken met mensen met een arbeidsbeperking voordelen. Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zoals financiële tegemoetkomingen, instrumenten en begeleiding beschikbaar.

 

Portal 'Op naar de 100.000 BanenHet portal www.opnaarde100000.nl wijst zowel werkgevers die voor het eerst een medewerker met een arbeidsbeperking aan willen nemen, als  werkgevers met ervaring op dit gebied de weg naar alle relevante informatie, én naar de vele organisaties die kunnen adviseren en begeleiden.

 

In september 2019 is het projectteam door het ministerie van SZW gevraagd om ook de activiteiten gericht op overheidswerkgevers op te pakken. De overheid is gecommitteerd aan het creëren van 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Naast de bestaande activiteiten worden onder de naam 'Op naar de 25.000 Banen' nu ook activiteiten ontplooit voor overheidswerkgevers.

 

Meer informatie: www.opnaarde100000.nl of www.opnaarde25000.nl

 

NB: dit project wordt uitgevoerd door st. NL Onderneemt Maatschappelijk!