Publicaties

Informatieblad
16-12-2022
Cyber emergency plan
This info sheet tells you which FIRST steps you should take in case of a cyber incident.
Brochure
Investeren in onze digitale toekomst
14-11-2022
Investeren in onze digitale toekomst
Voor onze toekomst willen we een duurzame en inclusieve economie van maatschappelijke meerwaarde. Met digitalisering gaan we grote uitdagingen te lijf.
Informatieblad
26-10-2022
Toezicht op AI: AI verdient sectoraal toezicht gecoördineerd door een NLAI Raad
De toepassing van AI is net als de computer, niet beperkt tot één specifiek domein. AI is een technologie die door de hele economie en samenleving voor allerlei doelen in allerlei domeinen gebruikt kan worden en daardoor een grote impact heeft (zowel qua kansen als qua risico’s).
Informatieblad
26-10-2022
Supervision of AI
AI deserves sectoral supervision coordinated by a NL AI council
Nieuwsbrief
20-09-2022
Prinsjesdagnieuwsbrief 2022
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2022, door het kabinet bekendgemaakt.
Brochure
Bilderberg Special 2022
13-05-2022
Forum Bilderberg special 2022
Speciale editie van Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, t.g.v. de Bilderbergconferentie. Paul Polman, Hans van den Berg, Roel Berghuis, Marieke Snoek, Anton van Beek en Marjan Minnesma over ondernemen voor een beter Nederland.
Brochure
Manifest gemeenteraadsverkiezingen 2022
01-03-2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Ondernemen voor uw gemeente
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan ooit staan gemeenten voor de uitdaging zich in te zetten voor de lokale economie, werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving.
Informatieblad
Infoblad
07-02-2022
Infoblad: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een infoblad gemaakt dat werkgevers handvatten biedt over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon.
Nieuwsbrief
17-12-2021
Nieuwsbrief Coalitieakkoord 2021-2025
Nieuwsbrief over het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" die opent met het persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland, waarna themagewijs korte informatie en een eerste appreciatie over voor ondernemers relevante plannen.
Nieuwsbrief
21-09-2021
Prinsjesdag-nieuwsbrief 2021
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekendgemaakt.