Publicaties

Rapport
Joint Forces
23-10-2023
Towards a more effective and efficient fulfillment of the gatekeeper role in the Netherlands
Exploration of the opportunities and possibilities to improve the efficiency and effectiveness of the anti-money laundering chain and compliance with the Sanctions Act through co-operation between gatekeepers.
Rapport
Krachten gebundeld
23-10-2023
Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland
Verkenning naar de kansen en mogelijkheden om door samenwerking tussen poortwachters de efficiëntie en effectiviteit van de anti-witwasketen en de naleving van de Sanctiewet te verbeteren.
Handreiking
02-09-2023
4 tips voor ondernemers voor lastige gesprekken op de werkvloer
Er is veel aan de hand in de wereld. Dit kan, begrijpelijk, hevige emoties en discussies oproepen, zeker ook op de werkvloer. Hoe ga je daar als werkgever mee om? 4 tips
Brochure
06-07-2023
Alleen een sterke en stabiele financiële sector draagt bij aan brede welvaart
Een goed functionerende en stabiele financiële sector is belangrijk voor Nederland. Van het bouwen van voldoende woningen tot de transformatie naar een digitale en duurzame economie. De sector is essentieel voor het oplossen van onze huidige maatschappelijke vraagstukken en het creëren van brede welvaart – de kern van de nieuwe Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Informatieblad
24-05-2023
De Nederlandse verduurzaming loopt vast - ondernemers zitten klem
Op grote delen van het elektriciteitsnet kunnen ondernemers die van gas naar elektra willen niet meer terecht. Ondertussen zien ze fors hogere energielasten op zich afkomen terwijl zij nog geen alternatief hebben en flexibel gebruik van het elektriciteitsnet nog in de kinderschoenen staat. Vele duizenden ondernemers lopen hier momenteel tegenaan.
Informatieblad
11-05-2023
Verordening natuurherstel laat Nederland volledig vastlopen
De Europese Commissie heeft een concept verordening natuurherstel gepubliceerd. Doel is verslechtering van natuur en biodiversiteit tegen te gaan door verplichte herstelmaatregelen te introduceren binnen én buiten Natura-2000 gebieden.
Informatieblad
11-05-2023
Nature restoration law creates lockdown for new business and the energy transition
The European Commission has published a draft nature restoration law. The aim is to halt the deterioration of nature and biodiversity by means of mandatory restoration measures for areas inside and outside Natura 2000 areas.
Rapport
nationale peiling ondernemingsklimaat 2023
15-03-2023
Peiling Ondernemingsklimaat 2023
Rapport van een onderzoek naar de omvang en relevantie van de uitdagingen waar de achterban van VNO-NCW en MKB-Nederland mee te maken heeft, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, branche en provincie.
Brochure
06-02-2023
Forum special Bilderberg 2023
Speciale editie van Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, t.g.v. de Bilderbergconferentie. De bijeenkomst stond in het teken van polarisatie en hoe daarmee om te gaan. Welke invloed heeft taal, wat is onze eigen rol, hoe komen we weer in gesprek? Ondernemers, filosofen en coaches bieden in deze publicatie stof tot nadenken.
Brochure
30 years of the European Single Market
31-01-2023
Report 30 years of the European Single Market: remaining barriers within the EU
On the occasion of the thirtieth anniversary of the EU Single Market, VNO-NCW and MKB-Nederland have launched a survey among its members about what barriers are actually considered among the most restrictive for business. The results are presented in this report.