Publicaties

Informatieblad
Infoblad
07-02-2022
Infoblad: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een infoblad gemaakt dat werkgevers handvatten biedt over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon.
Nieuwsbrief
17-12-2021
Nieuwsbrief Coalitieakkoord 2021-2025
Nieuwsbrief over het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" die opent met het persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland, waarna themagewijs korte informatie en een eerste appreciatie over voor ondernemers relevante plannen.
Nieuwsbrief
21-09-2021
Prinsjesdag-nieuwsbrief 2021
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekendgemaakt.
Informatieblad
Infoblad
12-07-2021
Infoblad Melden ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit
Bedrijven en private instellingen die die zich bezig houden met financieel-economische dienstverlening zijn bij wet verplicht ongebruikelijke transacties van klanten te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Dit infoblad geeft meer uitleg over het waarom.
Informatieblad
Infoblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen.
Brochure
15-03-2021
Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven?
Het nieuwe Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK) is in 2021 van start gegaan. In deze EU-begroting zijn meerdere Europese programma’s en fondsen beschikbaar die kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare EU-fondsen en programma’s.
Boekje
10-02-2021
Ondernemen voor Brede Welvaart
VNO-NCW en MKB-Nederland kiezen voor een nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart.
Boekje
Doing Business to create Broad Welfare
10-02-2021
Doing Business to create Broad Welfare
VNO-NCW en MKB-Nederland are choosing a new course: Doing Business to create Broad Welfare.
Brochure
Bilderberg 2021
21-01-2021
Forum special Bilderberg 2021
Speciale editie van Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, t.g.v. de Bilderbergconferentie. Noreena Hertz, Kim Putters, Ton Wilthagen, Talitha Muusse, Erik-Jan Mares en Kees Storm over ondernemen in het hart van de samenleving