Publicaties

Handreiking
corona | handreiking now
15-04-2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
De coronacrisis leidde tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere Regeling Werktijdverkorting. Hierop was deze niet berekend. Daarom is besloten die regeling per 17 maart te beëindigen en nieuwe regelgeving tot stand te brengen.
Handreiking
09-04-2020
Omgaan met het coronavirus: handreiking voor werkgevers
Hoe houd je het veilig en gezond op de werkvloer als het gaat om het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking voor werkgevers. Met onder meer vragen en antwoorden over het virus, een checklist voor risicobeheersing, preventieve maatregelen, het maken van een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie. [update 9 april]
Informatieblad
19-03-2020
Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers
Compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen?
Informatieblad
19-03-2020
Pointers for entrepreneurs affected by coronavirus
Summary of pointers for entrepreneurs affected. What to do if you have less work for your staff, no income as a self-employed person for the time being, or, for instance, you are not able to pay your taxes on time?
Brochure
01-03-2020
Stikstof. Weg uit de impasse
In deze publicatie biedt VNO-NCW Brabant Zeeland achtergrondinformatie, oplossingen en aanbevelingen om de stikstofcrisis te beteugelen. Doel is een gezonde balans tussen natuur en economie, zonder het land op slot te gooien.
Informatieblad
Infoblad
28-02-2020
Infoblad: Compensatie transitievergoeding voor werkgevers
Werkgevers krijgen het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.
Brochure
04-02-2020
Arbeidsvoorwaardennota 2020: Waardevol werkgeven
Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke ka
Informatieblad
Infoblad
03-12-2019
Infoblad: Associate degree
De Associate degree (Ad) is een zelfstandige tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs, met een wettelijk erkend diploma. De studie biedt vakmensen de gelegenheid hun vakmanschap in twee jaar tijd naar een hoger niveau te tillen. Door nauw overleg met werkgevers sluiten Ad-opleidingen goed aan bij de beroepspraktijk.
Brochure
26-11-2019
Afrikastrategie Nederlands bedrijfsleven
De Afrikastrategie is bedoeld om Nederlandse bedrijven te stimuleren (meer) zaken te doen in en met Afrika zodat het potentieel van Afrika beter wordt weerspiegeld in het Nederlandse verdienvermogen en het Afrikaans potentieel zelf wordt bevorderd. De input komt van NLinBusiness, PUM, FMO en DECP en een projectteam van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Brochure
Criminaliteit
08-11-2019
De onderwereld is al goed georganiseerd. Nu de bovenwereld nog
We willen allemaal af van de giftige invloed van criminelen. Van het dumpen van drugsafval tot liquidaties en vergismoorden. Ondernemers willen niet worden meegetrokken naar de onderwereld; geen oneerlijke concurrentie, geen reputatieschade, geen brandgevaar of aantasting van de leefomgeving. Ondernemers willen en móeten in een veilige samenleving hun werk kunnen doen.