Accountancy

Bedrijven worden geconfronteerd met allerlei nationale en internationale regels op het gebied van accountancy. Het is belangrijk dat deze regels zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen en de administratieve lastendruk, waarmee ondernemingen toch al worden geconfronteerd, niet onevenredig vergroten.

Raad voor de Jaarverslaggeving

Actuele ontwikkelingen op het gebied van accountancy komen langs verschillende kanten op ondernemingen af. Voor regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving en input in internationale ontwikkelingen, heeft VNO-NCW zitting in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

 

Internationale regels

Beursondernemingen worden geconfronteerd met internationale regels voor financiële verslaggeving van de International Accounting Standards Board (IASB). Het belangrijkste Europese private orgaan dat over deze regels adviseert, is de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Hierbij is VNO-NCW via BusinessEurope en via de RJ betrokken.

 

Autoriteit Financiële Markten

Bij het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op accountantsorganisaties houdt VNO-NCW de belangen van het gecontroleerde bedrijfsleven nauwlettend in de gaten. Ook bij het AFM-toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is dit het geval. Daartoe heeft VNO-NCW onder meer frequent contact met de AFM en andere belanghebbende organisaties.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.