Arbeidsomstandigheden

Ondernemingen hebben belang bij goede arbeidsomstandigheden. Werkgever én werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid in de onderneming. Beiden hebben een grote eigen verantwoordelijkheid voor de keuze van de werkmethoden en arbeidsmiddelen om te voldoen aan de wettelijke eisen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk.

Minder inspectiebezoeken bij goed arbobeleid

Op bedrijfsniveau kunnen werkgevers en werknemers in het plan van aanpak afspraken vastleggen over veilige werkmethoden en goede praktijken. Op brancheniveau kunnen werkgevers en werknemers datzelfde doen in arbocatalogi. Deze laatste treden voor de betrokken sector dan in de plaats van de arbobeleidsregels voor de onderhavige arbeidsrisico's. De Arbeidsinspectie hanteert de arbocatalogi als referentiekader bij haar handhavingsprojecten. Partijen op decentraal niveau moeten deze arbocatalogi uitwerken. Meer maatwerk moet uiteindelijk leiden tot minder administratieve lastendruk en ook minder ervaren uitvoeringslast. Bedrijven en sectoren die hun arbobeleid goed op orde hebben, kunnen rekenen op minder frequente inspectiebezoeken.

 

Europese regelgeving vereenvoudigen

Omdat de arboregelgeving voor meer dan driekwart uit Europese richtlijnen voortvloeit, is het belangrijk dat Europese regelgeving vereenvoudigd wordt. Op termijn moet een Europees level playing field ontstaan waarin voor alle lidstaten dezelfde regels en hetzelfde handhavingsniveau van toepassing zijn.

 
Lees meer
Sjabloon
ADM-beleid
22-02-2024
Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid voor het mkb
Alcohol, drugs en bepaalde medicijnen gaan niet samen met veilig en gezond werken. Maar hoe ga je hier binnen je bedrijf mee om? Maak duidelijke afspraken en leg die vast in een ADM-beleid. Gebruik daarvoor dit sjabloon.