Conjunctuuronderzoek

Hoe denken ondernemers dat het gaat met de economie? Wat voor verwachtingen hebben zij over hun omzet, over de opdrachten die ze krijgen (orders), over hun personeel en hun investeringen? Je weet het beste hoe het met de economie gaat als je het die bedrijven zélf vraagt. Elk kwartaal houden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) een enquête onder Nederlandse bedrijven. Dit wordt de Conjunctuurenquête Nederland (afgekort COEN) genoemd. Met dit onderzoek komen we veel te weten over de belangrijkste economische ontwikkelingen. De resultaten van de COEN-enquête worden op deze website gepubliceerd. Op basis van de enquêtes publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over het producentenvertrouwen en de vacature-indicator voor het hele bedrijfsleven. Doordat bij de COEN-enquête door verschillende organisaties wordt samengewerkt, krijgen bedrijven niet allemaal aparte enquêtes toegestuurd. Het bespaart dus tijd en de cijfers worden er beter en betrouwbaarder van. Bent u op zoek naar praktische informatie over het invullen van de COEN-enquête? Ga naar CBS Contact Center.

Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.