Economische sancties

Het instrument van economische sancties raakt ondernemers rechtstreeks. De schade kan aanzienlijk zijn en de politieke opbrengsten zijn niet altijd helder. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in een situatie dat vrede en veiligheid in Europa in het geding zijn, de enige keuze zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de sancties tegen Rusland. Flankerend beleid van de overheid om de schade te beperken is dan noodzakelijk.

Flankerend beleid tegen gevolgen van sancties

Indien sprake is van onevenredige gevolgen van sancties voor sectoren die hierdoor getroffen worden, moet er nationaal of Europees flankerend beleid gevoerd worden. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het tot stilstand brengen van een prijsval op de markten waar dat voor ondernemers anders onvermijdelijk is. Denk aan volumemaatregelen in de land- en tuinbouwsectoren.

 

Afzetbevordering op alternatieve markten

Ook kunnen ondernemingen met substantiële omzetderving bijgestaan worden met tijdelijke crisismaatregelen, zoals garantieverlening op kredietverlening of werktijdverkorting. Daarnaast is het belangrijk om gezamenlijk te werken aan afzetbevordering op alternatieve markten. Dat vereist een extra handelspolitieke inzet om eventuele handelsbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een extra impuls voor exportpromotie.

 
Lees meer
Brochure
Bilderbergspecial 2024 Dealen met dilemma's
26-01-2024
Forum special Bilderberg 2024: Dealen met dilemma's
Dilemma's, wie heeft er niet mee te maken? Als ondernemer, politicus, ceo, ngo, bestuurder, vakbondsvertegenwoordiger of gewoon mens. Het gaat vaak om ingewikkelde morele afwegingen en kiezen uit twee kwaden. Haalt een ondernemer grondstoffen uit een conflictgebied? Hoe gaat een universiteitsbestuurder om met weerstand tegen het samenwerken met bedrijven? Produceert een familiebedrijf toch spullen voor ons leger omdat het oorlog is op ons continent en we niet meer blind op de VS kunnen varen? Of wat als je bij een hack moet kiezen tussen criminaliteit faciliteren en je bedrijf platleggen?