Grondstoffen

De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de industrie die zeldzame aardmetalen nodig heeft, maar ook voor bijvoorbeeld de agrifoodsector. Beschikbaarheid en prijs van essentiële grondstoffen kunnen de komende tijd onder grote druk komen te staan. Landen als China, de VS en Japan zijn al doordrongen van de noodzaak om een strategische en geïntegreerd grondstoffenbeleid te voeren. Europa blijft vooralsnog achter. Het is daarom de hoogste tijd voor een Europese grondstoffenagenda.

Zeldzame aardmetalen uit China

Het bekendste voorbeeld van schaarse grondstoffen zijn de zeldzame aardmetalen. Het gaat hierbij om kleine hoeveelheden die essentieel zijn voor elektronica en batterijtoepassingen en die voor een groot deel uit China komen. Dat is een probleem omdat het er meer en meer op lijkt dat China voor de eigen groei en ontwikkeling zoveel grondstoffen gebruikt, dat er praktisch niets meer over is om te exporteren. Zo blijven landen als Nederland verstoken van grondstoffen die essentieel zijn voor hun economie. De bouwsector, de chemie, de automobielindustrie, de luchtvaart en de machinebouw worden dan allemaal getroffen. In Nederland zou de schade ruim 4 miljard euro zijn, rekende TNO enkele jaren geleden uit. Japan en de VS hebben strategische voorraden aangelegd waarmee ze enkele maanden vooruit kunnen. Het zou goed zijn als Europa alternatieve bronnen en winlocaties in kaart zou brengen.

 

Beschikbaarheid fosfaat, soja, visolie en suiker

Ook andersoortige grondstoffen worden steeds meer een bron van zorg. Neem voor de voedingsindustrie essentiële grondstoffen als fosfaat, soja, visolie en suiker. De beschikbaarheid hiervan zal de komende jaren onder druk komen als gevolg van de stijgende vraag naar voedsel van een groeiende en rijkere wereldbevolking, en de daaruit voortvloeiende druk op de ecosystemen die grondstoffen voor voedsel leveren.

 

Aanvoer van grondstoffen verzekeren

Europa kan daarom meer initiatieven gebruiken om de aanvoer van grondstoffen te verzekeren. Bijvoorbeeld door ze te combineren met ontwikkelingshulpprojecten. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan daarbij helpen.

Q&A over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers

Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden erop over de gevolgen van de Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers.

 

 

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.