Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Elk bedrijf dat zakendoet met het buitenland, heeft invloed op z’n omgeving. Op mensenrechten, op arbeidsomstandigheden en op het milieu in andere landen. Hoe ga je daarmee om? Net zoals in Nederland houden bedrijven ook in het buitenland rekening met de effecten van wat ze doen op mens, milieu en maatschappij. Dat noemen we ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (IMVO). Met IMVO streef je naar duurzame ontwikkeling van de wereld. Steeds meer mensen vinden dit onderwerp belangrijk.   

Ervaringen met IMVO 

Op dit moment gebeurt ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op vrijwillige basis. In verschillende sectoren zijn hierover afspraken gemaakt (sectorconvenanten). De kleding- en textielsector is een goed voorbeeld. In die sector gaan bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid samen aan de slag om uitbuiting, dierenleed en milieuschade te voorkomen. De positieve ervaringen worden gedeeld met andere sectoren. 

 

IMVO-regels 

Inmiddels wordt er zowel in Nederland als in de Europese Unie nagedacht over wetgeving op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan gaat het over verantwoordelijkheid voor andere bedrijven waarmee je samenwerkt, je partners in het buitenland. Maar als er tussen productie van katoen en een kledingstuk veel verschillende schakels zitten, is het voor de kledingbedrijf lastig om te garanderen dat de grondstof duurzaam geproduceerd is. De grondstof kan wel tien keer aan een ander doorverkocht zijn. Een toetsingssysteem (‘due diligence’) kan dan helpen om die zekerheid te bieden. Werkgevers vinden zo’n toetsingssysteem een goed idee, maar willen wel dat alle Europese landen dezelfde regels invoeren. Ook moeten nieuwe regels logisch passen bij de bestaande, vrijwillige, afspraken binnen de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

 

Lees meer
Brochure
Bilderbergspecial 2024 Dealen met dilemma's
26-01-2024
Forum special Bilderberg 2024: Dealen met dilemma's
Dilemma's, wie heeft er niet mee te maken? Als ondernemer, politicus, ceo, ngo, bestuurder, vakbondsvertegenwoordiger of gewoon mens. Het gaat vaak om ingewikkelde morele afwegingen en kiezen uit twee kwaden. Haalt een ondernemer grondstoffen uit een conflictgebied? Hoe gaat een universiteitsbestuurder om met weerstand tegen het samenwerken met bedrijven? Produceert een familiebedrijf toch spullen voor ons leger omdat het oorlog is op ons continent en we niet meer blind op de VS kunnen varen? Of wat als je bij een hack moet kiezen tussen criminaliteit faciliteren en je bedrijf platleggen?