Internationale handel

Door internationale handel kunnen landen goederen en diensten importeren die ze zelf niet kunnen produceren of waarvoor het te duur zou zijn om zelf te maken. Ook Nederland doet veel zaken met andere landen (import en export) en daarom zijn goede handelsrelaties belangrijk, ook met ontwikkelingslanden. Omdat China en India steeds belangrijker worden, kan onze overheid Nederlandse export en investeringen steunen. Dat helpt om Nederlandse bedrijven concurrerend te houden.

Import en export 

 

Het is belangrijk dat onze bedrijven concurrerend zijn. Ze kunnen dan beter omgaan met buitenlandse bedrijven die dezelfde producten of diensten aanbieden. Concurrerende bedrijven hebben een betere kans om hun producten en diensten te verkopen en winst te maken. Dat zorgt voor economische groei en banen in Nederland. Nederland wil ook dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn om goederen te kopen en verkopen (vrijhandel). Het is makkelijk om internationaal handel te drijven met eenvoudige regels voor import en export en zonder oneerlijke belastingen. 

 

Kansen voor topsectoren 

Er zijn gebieden waarin Nederlandse bedrijven en onderzoekers erg goed zijn. Dit noemen we ‘topsectoren’. Hier liggen kansen voor handel met het buitenland. Dit kan makkelijker worden gemaakt met ‘exportkredietverzekeringen’. Dat zijn verzekeringen die bedrijven afsluiten om zichzelf te beschermen tegen financiële risico's als ze zakendoen met buitenlandse bedrijven. Als een buitenlandse partner bijvoorbeeld niet kan betalen, dan betaalt de verzekeraar. 

Handelsakkoorden 

 

Handels- en investeringsakkoorden helpen ook. In zulke akkoorden staan afspraken om internationale handel makkelijker te maken. Ondernemers kunnen voordeliger producten importeren en exporteren als aan de voorwaarden uit het akkoord wordt voldaan. Er staan ook afspraken in over duurzaamheid en mensenrechten. Dat noemen we ‘Europese waarden’. Als Nederland dan met een ander land over internationale handel praat, gaat het ook over Europese principes als democratie en rechtsstaat. Hiermee kunnen we een betere wereld creëren. 

Handel en hulp 

 

Samenwerken met ontwikkelingslanden is ook belangrijk. Bedrijven kunnen hierbij helpen door internationale handel met die landen. Natuurlijk moeten we ook blijven helpen bij bijvoorbeeld rampen of ziektes zoals HIV/Aids. Het beleid voor ontwikkelingshulp kan rekening houden met wat het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen bijdragen door internationale handel. Import en export kunnen bijvoorbeeld werkgelegenheid stimuleren. Zo profiteert iedereen van de samenwerking. 

 

 
Lees meer
Meer informatie
30-06-2024
Weekbulletin
10-06-2024
Weekbulletin
10-06-2024
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.