Ondernemingsrecht

Alle ondernemers krijgen te maken met nationale en internationale regels op het gebied van ondernemingsrecht. Nieuwe wet- en regelgeving moet daarom voortdurend worden getoetst op aansluiting bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen. Daarbij moeten administratieve lasten en regeldruk voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk worden beperkt. De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en ondernemingsland mag niet onder druk komen te staan.

Wat valt er onder ondernemingsrecht?

Onder ondernemingsrecht valt alle wet- en regelgeving over de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend (bijvoorbeeld nv, bv of vof). Maar ook wet- en regelgeving over de structuur van een onderneming, beschermingsconstructies, de rechten en plichten van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, en de juridische infrastructuur vallen onder het ondernemingsrecht. Op beursvennootschappen zijn daarnaast de regels van toepassing die voortvloeien uit het effectenrecht.

 

Lastendruk zoveel mogelijk beperken

De wet- en regelgeving op het gebied van ondernemingsrecht vloeit deels voort uit Europese richtlijnen die in de Nederlandse wetgeving moeten worden geïmplementeerd. Ook bij deze implementatie moet de lastendruk voor het bedrijfsleven - waar de richtlijnen dat toelaten – zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast is er sprake van rechtstreeks werkende Europese verordeningen. Dat wil zeggen dat deze direct worden toegepast zonder dat omzetting in nationale wetgeving nodig is.

 

 

 

Lees meer
Brochure
Bilderbergspecial 2024 Dealen met dilemma's
26-01-2024
Forum special Bilderberg 2024: Dealen met dilemma's
Dilemma's, wie heeft er niet mee te maken? Als ondernemer, politicus, ceo, ngo, bestuurder, vakbondsvertegenwoordiger of gewoon mens. Het gaat vaak om ingewikkelde morele afwegingen en kiezen uit twee kwaden. Haalt een ondernemer grondstoffen uit een conflictgebied? Hoe gaat een universiteitsbestuurder om met weerstand tegen het samenwerken met bedrijven? Produceert een familiebedrijf toch spullen voor ons leger omdat het oorlog is op ons continent en we niet meer blind op de VS kunnen varen? Of wat als je bij een hack moet kiezen tussen criminaliteit faciliteren en je bedrijf platleggen?