Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, presenteert het (demissionaire) kabinet de plannen voor 2022 in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Voor ondernemers is het van groot belang dat er voortgang gemaakt gaat worden op het terrein van onder meer wonen, klimaat, stikstof, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. Hiervoor liggen al de nodige plannen en voorstellen klaar en het zou schadelijk zijn als 2022 een verloren jaar zou worden.

De eerste reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland en een uitgebreide eerste analyse van de maatregelen vindt u hier zodra de Prinsjesdagstukken beschikbaar zijn.

Lees meer
Brochure
21-09-2021
Prinsjesdag-nieuwsbrief 2021
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekendgemaakt.