Verkiezingen gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 én 16 maart 2022. Een belangrijk moment voor burgers, politici en ondernemers. Want bedrijven scheppen banen, zorgen voor brede welvaart en een levendige gemeente, maar sponsoren ook lokale initiatieven. Het bedrijfsleven is dus van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Samenwerking is de sleutel tot succes.

 

Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt gemeenten ook de kans op realisatie van de economische en maatschappelijke opgaven. Het bedrijfsleven heeft veel innovatieve oplossingen voor de klimaat en energietransitie als ook versnelling van de woningbouw.

 

De coronacrisis treft nog steeds veel ondernemers. Juist deze ondernemers zijn actief in de kernen van gemeenten: zij zijn essentieel voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid. De gevolgen van de coronacrisis voor deze ondernemers worden in 2022 of later duidelijk. Gemeentelijke taken zoals schuldhulpverlening, aanpak binnenstad en kernen (leegstand, ondermijning) vragen urgentie en opname in de komende coalitieakkoorden. Een ondernemersgerichte aanpak versterkt de lokale economie.

 

Lees in onze Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2022 al onze belangrijkste standpunten voor gemeenten in het algemeen.

Ook branche- en regionale organisaties hebben specifieke onderwerpen die zij onder de aandacht brengen van lokale overheden en politiek.

Lees meer