Stichting Lezen en Schrijven: maak bedrijfsleven en maatschappij taalvriendelijk

20-09-2021

Stichting Lezen en Schrijven vroeg vorige week extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Directeur Geke van Velzen vertelt waarom juist werkgevers een sleutelrol hebben bij de aanpak van dit probleem.

 

Hoe vaak komt laaggeletterdheid voor in het bedrijfsleven?

Zo’n 800.000 werknemers hebben moeite met de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen en daarmee ook met ook met digitale vaardigheden. Dat is 9 procent van de werkenden. Maar in sectoren als de schoonmaak en bij hulpkrachten in bijvoorbeeld de bouw en industrie is het wel 35 tot 45 procent. Omdat mensen zich enorm schamen, blijft dat vaak verborgen. Werkgevers leggen zelf geen relatie met weerstand tegen een ander roostersysteem of moeite met bepaalde werkzaamheden. Vaak zit daar laaggeletterdheid achter.

 

Wat voor problemen levert dat op?

Laaggeletterdheid zorgt voor minder veiligheid op de werkvloer, lagere productiviteit en meer ziekteverzuim. Maar het is ook moeilijk om laaggeletterde mensen te interesseren voor een leven lang leren. In de Nederlandse economie hebben we nu iedereen nodig op de arbeidsmarkt, maar deze groep doet vaak niet mee.’

 

Wat kunnen bedrijven doen?

Allereerst het probleem herkennen en bespreekbaar maken. Het is soms lastig om laaggeletterde mensen te motiveren in actie te komen. Ze hebben geen zin om naar school te gaan. Vooral mkb-werkgevers vinden niet altijd een geschikte cursus voor hun werknemer. Het zou goed zijn als de overheid ervoor zorgt dat ze daar meer bij geholpen worden.

 

Zijn er al goede voorbeelden?

Sectoren als transport & logistiek en de thuiszorg zijn al goed bezig. Ze werken vaak met taalambassadeurs: ervaringsdeskundigen die laaggeletterden met de juiste woorden aanspreken. En de schoonmaaksector is zelfs branchebreed bezig om basisvaardigheden te integreren met scholingstrajecten voor en op het werk. Leren voor je werk is aantrekkelijker dan taalles in de avonduren. De branche krijgt daar zelfredzamere en beter inzetbare medewerkers voor terug.

 

Wat kunnen bedrijven nog meer doen?

Bedrijven bieden hun dienstverlening vaker online aan, bijvoorbeeld via een webshop. Voor sommige laaggeletterde klanten is dat moeilijk. Ook zijn marketinguitingen vaak te ingewikkeld, waardoor een deel van doelgroep ze niet begrijpt. Daarom hebben we met BNNVARA het Lekker Duidelijk Startpakket ontwikkeld om bedrijven taalvriendelijker te maken.

 

Wat is je oproep aan bedrijven?

Realiseer je dat je als werkgever een sleutelpositie hebt om laaggeletterde werknemers te stimuleren om te gaan leren. Juist nu arbeidsmarkt zo krap is, loont het om daarin te investeren. Ik roep alle bedrijven op om dat te doen, in hun eigen belang en dat van de samenleving.

 

Meer weten? Bekijk dan de pagina’s over participatie en werk of het instrument gesprekskompas
(voor het herkennen, bereiken en activeren van mensen met onvoldoende basisvaardigheden) op lezenenschrijven.nl.