22,5 miljoen euro voor circulaire economie

15-10-2018

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bekendgemaakt. Het geld komt uit de 'klimaatenvelop' van 300 miljoen euro die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat.

 

Vuilniszak

Van Veldhoven: "Om onze klimaatdoelen te halen, is de circulaire economie onmisbaar. Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro's beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden."

 

Besteding

De 22,5 miljoen euro wordt als volgt besteed:

  • 10 miljoen euro voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel en plastic verpakkingen worden verduurzaamd.
  • 5 miljoen euro voor recycling van asfalt, beton en staal. Rijkswaterstaat voert testen uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur.
  • 7,5 miljoen voor het bevorderen van klimaatneutraal en duurzaam inkopen door overheden en organisaties in de zorgsector.

 

Lees hier meer over de plannen van Van Veldhoven.