Aanpassing waterheffingen voorlopig van de baan

17-12-2018

De 21 waterschappen zijn het onderling niet eens over hoe de waterheffingen moeten worden aangepast. Daarom wordt verdere besluitvorming erover waarschijnlijk opgeschort tot na de waterschapsverkiezingen van volgend voorjaar.

 

Economische prikkels

Afgelopen juni presenteerde de Unie van Waterschappen een nieuw stelsel van waterheffingen. Daarbij was het uitgangspunt dat vervuilers en bedrijven die bovengemiddeld van de inzet van de waterschappen profiteren, ook meer voor die diensten gaan betalen. Via dergelijke economische prikkels hoopte de unie het waterbewustzijn in Nederland op te krikken. Het nieuwe stelsel kwam voort uit een advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel.

 

Kritiek

Het nieuwe stelsel was ook buiten de waterschappen niet onomstreden. De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren noemde het voorstel eerder 'onacceptabel'. Natuurorganisaties die tot nu toe amper voor het schone water in de door hen beheerde gebieden betaalden, zagen de heffingen met een factor vijf of zes stijgen. Ook agrarische ondernemers wilden eerst beter onderzoek naar de gevolgen van de overgang.

 

Geen verrassing

Het uitstel van de besluitvorming komt niet als een verrassing. Een eerste bijeenkomst leidde in oktober al tot 'uitgebreide, open en vruchtbare beeldvormende discussie'. Nu stelt de unie dat 'de besturen van de waterschappen op dit moment niet gelijk denken over de urgentie van de aanpassingen en de wijze waarop het belastingstelsel zou moeten worden aangepast.' Daarom wil het uniebestuur de besluitvorming erover minstens een half jaar uitstellen.

 

Na de verkiezingen van 20 maart treden bij de waterschappen nieuwe algemeen besturen en een nieuwe voorzitter aan, die het dossier dan opnieuw moeten oppakken.