Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019

14-01-2019

De Eerste Kamer heeft aan het eind van het jaar ingestemd met ruim zestig belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaaggaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt. Een groot deel van de maatregelen is per 1 januari ingegaan. Hier een beknopt overzicht:

 

- Invoering tweeschijvenstelsel

Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf 21.000 euro per jaar. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt van 40,85 naar 38,10 procent. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95 naar 51,75 procent.

 

- Verhoging heffingskorting

Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot 68.507 euro per jaar toe. De heffingskorting stijgt met 212 euro tot 2477 euro voor inkomens tot 20.384 euro per jaar. Ook hogere inkomens tot 68.507 euro profiteren van de verhoging van de algemene heffingskorting, alleen wel minder.

 

- Arbeidskorting

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. De maximale arbeidskorting stijgt dit jaar met 150 euro tot 3399 euro. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Hier profiteren werkenden met een inkomen tussen ongeveer 10.000 en 41.000 euro van.

 

- Combinatiekorting

Werknemers die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting zal dit jaar anders berekend worden. Mensen met een inkomen tussen de 5000 en 25.000 euro kunnen minder IACK tegemoetzien, omdat het basisbedrag van 1000 euro verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage waarmee berekend wordt op hoeveel IACK iemand recht heeft, omhoog naar 11,45 procent. Hierdoor wordt de maximale IACK al bij een lager inkomen bereikt.

 

- Boodschappen

Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder verstorende belastingen te verhogen. Zo zijn boodschappen iets duurder door een verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Dit betekent in de praktijk dat boodschappen van 100 euro 2,83 euro duurder worden.

 

- Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu, wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen kunnen in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.