Bijna kwart mkb heeft behoefte aan externe financiering

04-02-2019

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf 24 procent in een enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering. De enquête had betrekking op de periode van juli 2017 tot juli 2018. Van de mkb-bedrijven die in deze periode behoefte hadden aan financiering en hiertoe daadwerkelijk een aanvraag deden, kreeg 84 procent de financiering ook rond. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn Financieringsmonitor.

 

Grootte bepaalt vraag

De financieringsbehoefte binnen het midden- en kleinbedrijf neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan tien werkzame personen) heeft 23 procent behoefte aan externe middelen. Bij het kleinbedrijf (tussen de tien en vijftig werkzame personen) en het middenbedrijf (vijftig tot 250) ligt dat hoger, met respectievelijk 27 procent en 31 procent.

 

De lijn kan niet worden doorgetrokken naar het grootbedrijf. Hier ligt de financieringsbehoefte met 17 procent lager dan bij het mkb. Het zijn vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering om een uitbreiding te kunnen bekostigen.

 

Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 81 procent de mogelijkheden. Twee derde van deze laatste groep doet daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Bij de startups zijn de meeste afvallers: meer dan de helft doet geen aanvraag nadat zij zich georiënteerd hebben, veelal omdat zij hun slaagkans laag inschatten.

 

Lage slaagkans klein mkb

Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84 procent erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor de groep microbedrijven tot 93 procent voor middenbedrijven als groep. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering.

 

Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans. De informatie- en communicatietechnologie en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Zij kunnen financiers minder onderpand en dus minder zekerheden bieden.

 

Banklening blijft populairst

Bij de externe financiering van het mkb komen de traditionele vormen, zoals bankleningen (40 procent), leasing (21 procent), en rekeningen-courant (12 procent) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte. Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

 

Bekijk hier de Financieringsmonitor 2018.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij blijven ons inzetten voor een goede toegang tot financiering voor bedrijven. Zo stimuleren wij nieuw aanbod en we vinden het verstandig dat de sector werkt aan een gedragscode voor deze nieuwe aanbieders. Zo'n code helpt namelijk om de sector verder te professionaliseren. Ook zetten wij ons in voor het behoud van garantieregelingen die banken en andere partijen kunnen gebruiken om ondernemingen te financieren.