Coalitie veilige en makkelijke data-uitwisseling in de zorg groeit

03-06-2019

Medische gegevens moeten makkelijker en veiliger digitaal worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage krijgen in zijn gegevens. Softwarebedrijven Nexus Nederland en IHE Nederland ondersteunen het manifest 'Samen Vooruit: ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg' dat aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport) is aangeboden. De bedrijven ondertekenden het manifest tijdens een bijeenkomst over interoperabiliteit in de zorg.

 

Daarmee sluiten Nexus en IHE Nederland zich aan bij de brede coalitie van de zorgsector en het bedrijfsleven. Zij committeren zich ten eerste informatiesystemen die open zijn en vastgestelde open standaarden hebben. Ten tweede werken zij mee en dragen zij bij aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg. Concurrentie vindt plaats op toepassingen of diensten op basis van de data, en niet op de toegankelijkheid van die data of de data zelf. Tot slot hoort bij veilige identificatie eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop te staan.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij juichen deze stap toe. Soepele en veilige gegevens­uitwisseling is namelijk nog verre van praktijk op de werkvloer. De nieuwe aanpak leidt tot minder administratieve lasten voor zorgprofessionals, minder afhankelijkheid van vaste leveranciers en een grotere regie voor de patiënt. Er is ook een economisch belang: Nederland koploper maken in de digitale transformatie van de zorg.