Conferentie 'Nederland Circulair in 2050' over circulaire economie

31-01-2019

Het ministerie van Infrastructuur (IenW) organiseert op 21 februari de eerste Nationale Conferentie Circulaire Economie; een conferentie over een circulaire economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Het Rijk, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Tijdens de conferentie staan netwerken, elkaar inspireren en samen werken aan gezamenlijke uitdagingen centraal.

 

Informatie en inspiratie

Er zijn prikkelende en informatieve sessies over de transitieagenda's biomassa & voedsel, kunststoffen, consumptiegoederen, maakindustrie en bouw en over onderwerpen als wet- en regelgeving, monitoring, circulair ontwerp, gedrag en het Versnellingshuis. U krijgt te zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland tijdens de uitreiking van de Circular Award Business en de Circular Award Public: verkiezingen voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken.

 

Plastic Pact NL

Tijdens de conferentie wordt het Plastic Pact NL gelanceerd; een akkoord met maatregelen van veel partijen om minder plastic te gebruiken, meer eenmalige plastic producten en verpakkingen te hergebruiken én meer te recyclen. Op het inspiratieplein en bij diverse innovatieve stands kunt u een blik werpen de circulaire economie in 2050. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer zijn daarbij aanwezig.

 

Datum

Donderdag 21 februari.

 

Plaats

Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 Den Haag.

 

Programma

09.00 uur        inloop en registratie

10.00 uur        start programma:

  • opening door staatssecretaris Van Veldhoven
  • panelgesprek met inspirerende deelnemers
  • pitches finalisten Circular Awards Business en Public
  • deelsessies over projecten en onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

lunch

  • deelsessies
  • uitreiking Circular Award Business en Circular Award Public
  • toekomstbeeld circulaire economie in 2050 met Van Veldhoven en Hamer
  • lancering Plastic Pact NL

17.30               einde conferentie

 

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. 

Zie voor meer informatie Nederland Circulair in 2050.