Conjunctuurinformatie: Aantal faillissementen nagenoeg gelijk

14-10-2019

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauwelijks veranderd. In september werden vier bedrijven minder failliet verklaard dan in augustus, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 240 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken vonden in de handel het grootste aantal faillissementen plaats, namelijk 61. Het CBS merkt daarbij op dat dit de bedrijfstak is met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca, de bouwnijverheid en de bedrijfstak vervoer en opslag.

 

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001.

 

Export groeide in augustus

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. Vooral de export van aardolie- en chemische producten nam toe. Daarentegen kromp de uitvoer van elektrotechnische apparatuur opnieuw. Het volume van de import was 0,8 procent hoger dan een jaar terug.

 

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Volgens de zogeheten exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober nagenoeg gelijk aan augustus.

 

Consumentenprijzen weer wat omlaag

De stijging van de consumentenprijzen was in september op jaarbasis lager dan in augustus. Dat komt onder meer door de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark en die van verse groente en aardappelen. Deze hadden een drukkend effect op de stijging. Concreet waren consumentengoederen en -diensten in september 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus betaalden consumenten nog 2,8 procent meer dan vorig jaar.

 

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want omvat bijvoorbeeld ook de prijsontwikkeling van koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud.

 

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). In september waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dat nog 3,1 procent. In de eurozone nam de prijsstijging gemiddeld af van 1 procent naar 0,9 procent.