Doelen faillissementsrecht beter bewaken

31-03-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de doelstelling van het faillissementsrecht beter wordt bewaakt. Dat is de strekking van een reactie op een discussiedocument over insolventierecht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

 

Curator

De positie van de crediteuren en van de curator staat onder spanning door de almaar toenemende taken van de curator: deze speelt steeds meer een rol in het opsporen van strafbare feiten en moet maatschappelijke, sociale en het milieu en omgeving betreffende vraagstukken oppakken. Hiermee worden de kosten van de curator ook groter, ten nadele van de faillissementsopbrengst.

 

Ook de procedurekosten kunnen omlaag, menen VNO-NCW en MKB-Nederland. Bovendien zijn de werkzaamheden van de curator een publieke taak die door de overheid zouden moeten worden gefinancierd. Daarnaast moet er een duidelijke wettelijke regeling komen rond de boedelschulden, die steeds meer worden uitgebreid. De verhaalsmogelijkheden van andere crediteuren komen hierdoor onevenredig in de knel.

 

WHOA

Een steeds terugkerende wens is de verbetering van de positie van de concurrente schuldeiser. Op korte termijn is dat in ieder geval te realiseren door een snellere teruggave van de BTW, beperking van de uitdijende boedelrechten en heroverweging van de positie van preferente schuldeisers. Het bodem(voor-)recht van de Belastingdienst moet worden heroverwogen.
De WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) is momenteel niet toegankelijker genoeg voor het kleinbedrijf; de procedure is duur en in gewikkeld. Verbetering kan komen door verlaging van de hoge griffierechten en - in bepaalde situaties -  de overname van de transitievergoeding door het UWV.

In juni spreekt J&V verder met diverse stakeholders over het verbeteren van het faillissementsrecht.