Evaluatie financiering EZK: startups gegroeid, forse bijdrage aan innovatie

11-02-2019

De vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken (EZK) hebben ervoor gezorgd dat er meer aanbod is gekomen van risicokapitaal in de Nederlandse markt, de toegang daartoe voor ondernemers verbeterd is en bedrijven daardoor meer innovatieve producten hebben kunnen ontwikkelen. Dat is de conclusie van de evaluatie van deze financieringsinstrumenten en de financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Risicokapitaal

De financieringsinstrumenten zijn er om het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen te financieren en startups en andere innovatieve en groeiende ondernemers aan financiering te helpen die zij anders niet kunnen krijgen. Staatssecretaris Keijzer (EZK): "Nu is het tijd om door te pakken en bedrijven extra te helpen met bijvoorbeeld het aantrekken van risicokapitaal. We verlengen daarom onze succesvolle financieringsinstrumenten."

 

Verschillende levensfases

Bedrijven hebben financiering nodig om te kunnen groeien, investeren en innoveren. Voor de financiering van innovaties zijn investeerders nodig die bereid zijn risico's te nemen. Doel van EZK is om ondernemers samen met de markt te helpen aan financiering in verschillende levensfases van het bedrijf, waar de markt dit niet zelf doet. Vooral innovatieve startups en scale-ups hebben hier veel behoefte aan. Uit de Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat daar juist hier een knelpunt zit.

 

Instrumenten

Sinds de start van deze instrumenten zijn ongeveer duizend Nederlandse ondernemingen met deze vijf instrumenten gefinancierd:

 

- De Vroegefasefinanciering is een lening om te kunnen testen of een idee van een startup kans van slagen heeft op de markt. De lening is bedoeld voor de proof- of conceptfase.

 

- Het InnovatieKrediet is een krediet van de overheid voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

 

- De Seed Capital-regeling helpt startups om risicokapitaal te verkrijgen bij investeringsfondsen.

 

- Het Dutch Venture Initiative helpt scale-ups om risicokapitaal te verkrijgen bij venture capital-fondsen.

 

- Met een overheidsgarantie aan risicokapitaalfinanciers helpt de Groeifaciliteit ondernemers om risicodragend kapitaal aan te trekken voor onder andere groei-investeringen, export naar het buitenland en bedrijfsopvolging.