Financieringscheck met Regelhulp nog makkelijker

14-02-2019

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw hulpmiddel ontwikkeld waarmee ondernemers of hun financieel adviseur binnen 5 minuten kunnen zien of een aanvraag voor uw financiering of exportverzekering haalbaar is. Deze 'Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen' is bedoeld voor ondernemers met plannen om te importeren, exporteren, investeren of uit te breiden in het buitenland.

 

Internationaal ondernemen

Het is vaak lastig om aan financiering te komen voor buitenlandse activiteiten. De Rijksoverheid stimuleert internationale ambities, omdat die Nederland economisch sterker maken. Daarnaast zorgt handel met en investeren in ontwikkelingslanden ervoor dat ook de lokale economie groeit. Zo worden landen minder afhankelijk van ontwikkelingsgeld. Het Dutch Good Growth Fund en het Dutch Trade and Investment Fund steunen Nederlandse ondernemers hierbij, met financiering en exportkredietverzekeringen.

 

Klik hier voor de regelhulpen internationale financiering voor bedrijven. De regelhulp bestaat uit ongeveer acht vragen.Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij plaatsen hier wel een opmerking bij. Er worden namelijk steeds meer eisen gesteld aan de subsidies en een deel van die steun blijft onbenut. Een regelhulp maakt de toegankelijkheid van een regeling niet beter. Toegankelijkheid kan enkel worden vergroot door minder sturende regelingen te maken.