Kabinet zet belangrijke eerste stap in ontwikkeling transportnet voor waterstof

01-07-2021

Op 30 juni heeft het kabinet het onderzoek HyWay27 naar de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof gepubliceerd. Het rapport herbevestigt dat duurzame waterstof essentieel is voor de industrie om de productieprocessen en waardeketens blijvend te verduurzamen. Het is van groot belang voor economie en werkgelegenheid dat de industriële bedrijven dat voortvarend en hier in Nederland doen. In alle industrieclusters zijn daarvoor concrete plannen gemaakt en bij alle industriële bedrijven zijn grootschalige transitie-investeringen in voorbereiding. Cruciaal voor het slagen van die plannen is dat Nederland de juiste condities en randvoorwaarden biedt. De belangrijkste voorwaarde is ongetwijfeld de tijdige aanleg van nieuwe energie-infrastructuur zoals een transportnet voor waterstof.

 

Uitrolplan

Het bedrijfsleven is daarom blij dat staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Klimaat direct doorpakt met het ontwikkelen van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof. Hyway27 is een goede basis voor dit uitrolplan omdat het laat zien waar en hoe wij ons unieke aardgasnet snel en kosteneffectief kunnen ombouwen naar een waterstofnet.

 

Smaakt naar meer

Deze eerste stap van het kabinet smaakt naar meer, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Er zal de komende tijd besloten moeten worden over financiering van de ombouw van het gasnet en uitrol van een waterstofnet, de marktordening voor het transport van waterstof en het beheer van het netwerk en over het aanjagen en stimuleren van nieuwe waterstofketens. Voor wat betreft dit laatste heeft Nederland met een relatief ondiepe Noordzee voor de deur een unieke mogelijkheid om via grootschalige wind op zee via elektrolyse op grote schaal groene waterstof te gaan produceren. Samen met import via onze zeehavens (vanaf 2025) kan Nederland zich ontwikkelen tot een waterstofeconomie én de Gateway to Europe voor duurzame waterstof worden. 

 

We kijken daarom uit naar een klimaatrijke begroting met Prinsjesdag omdat we hopen en verwachten dat deze ambities daarin verder handen en voeten krijgt.

 

Lees meer over