Kennis- en Innovatieagenda slaat brug tussen technologie en maatschappij

27-09-2018

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft onlangs de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda gepresenteerd. Deze agenda is een gereedschap voor onderzoekers, ondernemers en overheden om sleuteltechnologie te verbinden met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst.

 

Innovatiebeleid

Het kabinet heeft een nieuw innovatiebeleid geformuleerd waarin maatschappelijke uitdagingen het uitgangspunt zijn voor programma's en projecten voor Nederland. De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda biedt met de inzet van sleuteltechnologieën een kader om innovatieve oplossingen in deze programmering te vinden.

 

Vijf thema's

De agenda benoemt vijf maatschappelijke thema's: klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bij ieder thema laat de agenda zien hoe de sleuteltechnologieën van HTSM hier een bijdrage aan leveren. Ook laat de agenda zien hoe de publiek-private samenwerking in de topsector georganiseerd is, welke middelen daarbij worden ingezet, en wat nog moet worden ingevuld. Net als in voorgaande jaren ligt het fundament van de agenda in de HTSM roadmaps voor gezamenlijk onderzoek, opgesteld door experts uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

 

Stappen maken

De komende maanden gaat Holland High Tech in gesprek met ministeries om hen te informeren over de laatste technologische ontwikkelingen en om mee te denken hoe Nederland stappen kan maken in oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. De missies van de ministeries die nu in ontwikkeling zijn, zijn daarbij leidend.

 

Lees hier de agenda.