Kopgroep bedrijven zet zich in voor groei culturele diversiteit in de top

31-01-2019

Om meer kleur in de top te krijgen, is door een aantal maatschappelijke organisaties de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top opgezet. Het afgelopen jaar hebben zij een kopgroep van 24 prominente bedrijven bereid gevonden om zich in te zetten voor meer leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Er zijn namelijk nog steeds veel te weinig mensen met een brede culturele achtergrond in topfuncties.

 

Gemiddeld 2 procent

Het aandeel hoogopgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter. Onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan gemiddeld 2 procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

 

Vertrouwen

"Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij de toezegging van deze koploperbedrijven zetten we een flinke stap vooruit", aldus voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad, die onlangs samen met de andere leden van de Alliantie de bijeenkomst 'Culturele diversiteit in de top' organiseerde. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts gingen daar met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen.

 

Doelgerichte actie

De bedrijven in de kopgroep erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken als koploper mee door onder andere ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma's op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

 

Lees meer over de Alliantie en de koploperbedrijven op www.culturelediversiteitindetop.nl.