Meer ruimte voor snellere woningbouw

10-09-2018

Snellere en makkelijkere procedures om het bouwen van woningen in Nederland te verduurzamen. Dat kan met het voorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat de regering aan de Tweede Kamer heeft verzonden. Met de Chw kunnen overheden nu al gebruikmaken van instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing van de Chw wordt dit verder vergemakkelijkt, onder andere om woningbouw te versnellen. De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel. Het streven is om de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden.

 

Crisis- en herstelwet

Door de Chw is al sinds 2010 de ontwikkeling van wegen, bedrijventerreinen, woningen en windmolenparken, maar ook het vergroten van duurzaamheid van bouwprojecten versneld. Die versnelling wordt onder andere bereikt doordat de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet in een zaak: twee keer zo snel als normaal. Overheden zijn ook steeds vaker het experimenteerartikel van de Chw gaan gebruiken om knelpunten op te lossen. Dit geeft gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te maken, de voorloper van het omgevingsplan van de Omgevingswet.

 

Verbeteringen

Uit de praktijk blijkt dat de Chw op een aantal onderdelen kan worden verbeterd. Het wetsvoorstel bevat drie belangrijke aanpassingen. Het gaat in de eerste plaats om versnelling van de aanwijzingsprocedure voor experimenten van de Chw. Een bestaand Chw-experiment kan straks sneller op nieuwe locaties worden toegepast. Nu gebeurt aanwijzing in alle gevallen nog via een algemene maatregel van bestuur; straks gebeurt dit via de snellere ministeriële regeling. De aanpassing levert een versnelling van zeven maanden op.

 

Ten tweede moet de praktische toepasbaarheid van het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit beter. Gemeenten kunnen dit instrument straks beter inzetten om de woningbouwproductie te stimuleren. Dit kan zes maanden tijdwinst opleveren.

 

Ten derde worden de criteria aangepast waaraan een experiment moet voldoen en wordt het aantal wetten waarvan kan worden afgeweken uitgebreid. Zo worden de experimenteermogelijkheden breder inzetbaar. Een voorbeeld is de ruimte die aan The Green Village in Delft is geboden. Op dit terrein gelden minder regels, zodat duurzame innovaties in de praktijk kunnen worden getest.