Nederland voorziet belangrijke rol voor EU in relatie met China

20-05-2019

Het Europese Chinabeleid staat of valt met EU-cohesie en Nederland zet zich actief in voor versterking daarvan. Dat staat in de nota Nederland China: een nieuwe balans, waarin Nederlandse kabinet ingaat op hoe de Nederlandse overheid de Nederlandse belangen in relatie met China zo goed mogelijk kan dienen. Volgens het kabinet is de EU daarin het belangrijkste kanaal.

 

Europese strategie

Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met een eigen Chinastrategie onder het motto van samenwerken en beschermen. De belangrijkste aanbevelingen daarvan zijn enerzijds intenser samenwerken op belangrijke thema's als mensenrechten, veiligheid en het realiseren van de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs. Anderzijds zet de Europese Commissie er ook op in de eigen markt beter te beschermen door te streven naar een evenwichtigere economische relatie. Het gaat hier onder andere om de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie. Ook voorziet de Europese Commissie dat er maatregelen moeten komen om overnames van Europese bedrijven door buitenlandse overheden in sommige gevallen te voorkomen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De rijksoverheid legt met deze langverwachte nota een verstandig beleid aan de dag. Wel moet deze nieuwe beleidslijn de komende tijd verder worden uitgewerkt. Zo ontbreekt een offensieve visie op hoe we zelf onze concurrentiekracht behouden in het licht van de opkomst van China. Daarnaast moeten de staatssteunkaders snel worden aangescherpt, zodat bij aanbestedingen en overnames geen onnatuurlijke prijzen betaald kunnen worden met bijvoorbeeld overheidssubsidies.