Noodloket voor bedrijven die snel geholpen moeten worden door coronacrisis

18-03-2020

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart 2020 een ‘Noodpakket voor banen en economie’ gepresenteerd. Onderdeel daarvan is een noodloket voor bedrijven die direct op korte termijn worden geraakt. Het loket biedt een eenmalige gift van 4000 euro voor een periode van 3 maanden, bestemd voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels verliezen.

 

Schade kan niet ingehaald worden

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

 

Onduidelijk welke sectoren

Het is nog onduidelijk welke sectoren in aanmerking komen, en wat exacte criteria zijn voor het noodloket. Dat wordt nog uitgewerkt. Wel is bekend dat het moet gaan om een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het is goed dat deze eerste regeling er is, maar lijkt wel erg klein in vergelijking met een gelijksoortige regeling in België. Zeker voor bedrijven met hogere vaste lasten, die echt in de problemen komen door grotendeels wegvallen van omzet is dit geen oplossing. In België: krijgen zaken die de hele week dicht moeten 4000 euro en voor weekendsluiting 2000 euro. Dat geldt voor een periode tot 3 april. Voor elke dag erna krijgen bedrijven in België 160 euro per dag.
Belgische ondernemers krijgen dus voor 3 weken al 4000 euro, bij ons is dit eenmalig voor 3 maanden. De vraag is dus hoe de Nederlandse overheid tot dit bedrag en deze periode is gekomen. Onduidelijk is waarom ondernemers met een praktijk aan huis uitgesloten worden van de regeling; ook zij kunnen in de problemen komen. Bijvoorbeeld ondernemers in de zorg rond verzorging van voeten, fysiotherapie, et cetera. Er moet bovendien niet te zuinig gekeken worden naar sectoren/ondernemers die eronder kunnen vallen, die criteria moeten ruim ingevuld worden.
Het zou goed zijn om voor een aantal voorbeeldbedrijven uit te werken wat het pakket aan maatregelen nu in de praktijk betekent: bijvoorbeeld voor een klein en middelgroot bedrijf in de horeca of evenementensector. Naast de persoonskosten die grotendeels gedekt worden via WTV, heeft een ondernemer vele andere vaste lasten zoals huur, overhead, licenties en abonnementen. 4000 euro voor een periode van 3 maanden is dan niet veel.
Het loket lijkt vooral maatregel voor micro-ondernemers.De vraag is wat aan compensatie kan plaatsvinden voor middelgrote bedrijven of grote bedrijven met veel hogere vaste lasten en omzetuitval die niet in te halen is. Een bedrijf dat kantoor of bedrijfsmiddelen heeft die tienduizenden per maand kosten, of nog groter een bedrijf als TUI. In dit verband: de Europese Commissie heeft in verband met de coronacrisis voorgesteld de staatssteunregels te verruimen tot minstens 500.000 euro steun per bedrijf.