Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

04-03-2019

De regeling Compensatie transitievergoeding is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regelt de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

 

Drempels wegnemen

Het kabinet wil de drempels wegnemen die werkgevers ervaren als zij zogeheten slapende dienstverbanden beëindigen, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan er de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling staat welke informatie het UWV nodig heeft om de compensatieaanvraag te kunnen beoordelen.

 

Documenten al bewaren

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten te bewaren die te maken hebben met het einde van het dienstverband en de reden daarvan en met de berekening en betaling van de transitievergoeding.

 

Infoblad

Op onze website vindt u een handig infoblad over de compensatieregeling.