Rijk, provincie en gemeenten in Randstad bouwen 100.000 woningen

17-06-2019

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Er komen zes locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

 

Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor proeven en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen, zodat tijdwinst kan worden geboekt. Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die deze partijen hebben ondertekend.

 

Versnelling van projecten

Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uitmaken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stimuleert de versnelling met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling.

 

Bovenop twaalf bestaande ontwikkellocaties hebben Rijk en regio nog eens zes projecten geselecteerd waar versneld kan worden: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijn-Buiten) Capelle aan de IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde). Om de druk op de regionale woningmarkt verder te verlichten is afgesproken dat er vijf locaties worden geselecteerd voor snel te realiseren flexwoningen, bijvoorbeeld met prefab-woningen.

 

Binnenstedelijk bouwen

Uitgangspunt is dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en dat partijen zich inzetten om deze gebieden te ontsluiten met hoogwaardige openbaarveroerverbindingen. Het kabinet en gemeenten werken daarom aan een Verstedelijkingsakkoord, waarin onder andere afspraken komen over vernieuwende vormen van financiering van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door partijen die profiteren van de maatschappelijke opbrengsten van gebiedsontwikkeling te laten meebetalen.

 

Wijkgerichte aanpak leefbaarheid

Ook hebben de partners in de woondeal afspraken gemaakt over de verbetering van de leefbaarheid in (oude) stadswijken, een meer gemengd aanbod, meer huurwoningen in het middensegment en meer aanbod voor doelgroepen als studenten en arbeidsmigranten. Zo is er speciale aandacht voor Schiedam en Den Haag Zuidwest. Voor zowel Rotterdam als Den Haag is een half miljoen euro beschikbaar om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden en malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Voor de ontwikkeling van een regionale aanpak om arbeidsmigranten te huisvesten stelt het Rijk 400.000 euro beschikbaar.

Lees meer over