Rijk stelt miljoenen beschikbaar voor regiodeals

16-09-2019

Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken, stelt het Rijk 180 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe regiodeals. Er kunnen nu al opnieuw voorstellen worden aangemeld. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Regiodeals

In regiodeals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio's verspreid over Nederland te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan met de aanpak aan de slag. Op dit moment wordt al in zestien regio's samengewerkt aan regionale opgaven.

 

Voorbeelden

De deals beogen bijvoorbeeld meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan. Zo richt de regiodeal Bodemdaling Groene Hart zich op de gevolgen van de bodemdaling voor de infrastructuur, woningbouw en landbouw en is het doel van de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe om de leefbaarheid te verbeteren en de economische structuur in de regio te versterken.

 

Aanmelden

Regio's kunnen voorstellen tot en met 1 december bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanmelden. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden.