RLI adviseert over verduurzaming bedrijventerreinen

02-11-2023

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert de overheid om doelen te stellen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het ministerie van EZK moet daarin de regie nemen. Dat staat in het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ dat de Raad op 31 oktober overhandigde aan minister Adriaansens.

 

De Raad vindt dat er een fonds moet komen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. En dat dat georganiseerde samenwerking tussen bedrijven aantrekkelijk moet worden gemaakt om gezamenlijk de doelen voor duurzaamheid te realiseren. Uiteindelijk moet deze samenwerking wettelijk verplicht worden.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het waardevol dat de RLI het kabinet adviseert over toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ondernemersorganisaties vragen al langer aandacht voor het potentieel dat er op bedrijventerreinen ligt om bij te dragen aan brede welvaart en de transities die nodig zijn om tot een circulaire economie te komen. Zij zien daarbij graag dat de overheid de regie pakt door voldoende ruimte voor bedrijvigheid te reserveren. En daarnaast ook samenwerking op bedrijventerreinen stimuleert. De overheid moet belemmeringen in het eigen beleid wegnemen om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen verduurzaamd kunnen worden.

 

Op 7 december van 14.00-17.00 uur organiseert RLO een bijeenkomst over het advies