Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente

26-08-2019

In bijna elke gemeente ligt één of liggen verschillende projecten stil door de beëindiging van de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS), zoals de bouw van woningen en projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden. Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onder alle gemeenten. De Raad van State heeft in mei namelijk bepaald dat de PAS-regeling in strijd is met Europese regelgeving.

 

Adviescollege

Inmiddels heeft minister Schouten (Landbouw) een adviescollege ingesteld dat zich moet buigen over een oplossing. Naar verwachting komt het college dit najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel en een toets om projecten met urgentie te kunnen beoordelen. Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is.

 

Nieuw perspectief

Een uitweg vinden blijkt een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien en aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing moet een nieuwe balans tussen de verschillende belangen worden gevonden.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Zie voor meer informatie over de PAS-regeling onze pagina veelgestelde vragen over de gevolgen PAS-uitspraak.