Strengere regels voor telemarketing en verkoop aan de deur

25-04-2024

Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft op 22 april strengere regels aangekondigd voor telemarketing en verkoop aan de deur. Ze gaat hiervoor onderdelen van de Consumentenagenda aanscherpen.

 

Telemarketing

Zo wil de minister dat ook bestaande klanten niet meer gebeld mogen worden voor telemarketing. Aanbieders mogen dan niet meer bellen met een aanbod als een persoon of bedrijf klant is, of recent is geweest.

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten vraagtekens bij de noodzaak van deze maatregel; het is niet echt nodig namelijk. Op basis van het huidige recht moet de gebelde klant expliciet, kosteloos en gemakkelijk verzet kunnen aantekenen tegen het verder gebeld worden. We kennen dit allemaal, aan het einde van een gesprek word je hiernaar door verwezen. Bovendien zijn er nieuwe reclamecodes opgesteld voor telemarketing en fieldmarketing. Het zou goed zijn om deze eerst de tijd te geven en te evalueren, voordat tot drastische stappen als aanpassing van wetgeving wordt overgegaan. Het is van belang dat de minister zich afvraagt of een aanpassing van de wet nodig is. De vele bedrijven die nu al netjes binnen de wettelijke lijntjes kleuren worden onnodig met verdergaande wettelijke beperkingen geconfronteerd. En het blijft ook straks toch echt het werk van de toezichthouder om de partijen die buiten de wettelijke lijntjes kleuren aan te pakken. Dit laatste kan en moet de toezichthouder nu ook al doen om te zorgen voor het gelijke speelveld in Nederland. Strengere regels voor bonafide bedrijven is niet de oplossing, meer adequaat toezicht op minder fatsoenlijke partijen, nu en in de toekomst wel.

 

Verkoop aan de deur (colportage)

Voor verkoop aan de deur komt er een wettelijke bedenktijd van ten minste drie werkdagen om na te denken over het aanbod, dat altijd eerst vrijblijvend is. De minister had eigenlijk een schriftelijkheidsvereiste willen invoeren voor verkoop aan de deur maar dat is niet in lijn met het Europese consumentenrecht. Dat zou immers in feite neerkomen op een verbod op verkoop aan de deur in brede zin.

Het is goed te beseffen dat colportage niet alleen de ongevraagde verkoop aan de deur omvat maar ook de verkoop op afspraak /verzoek van de consument. Je nodigt, bijvoorbeeld, een gordijnverkoper uit bij je thuis om door diens aanbod te gaan, de staaltjes in je huiselijke omgeving te kunnen bekijken in plaats van op afstand in de winkel. Om zo goed geïnformeerd een beslissing te nemen welke gordijnen je wilt hebben en deze te kopen. Als consument heb je dan zelf initiatief genomen tot de koop. De bestaande wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen waarin zonder opgave van reden een overeenkomst kan worden opgezegd blijft gewoon gelden. Ook is het goed in ogenschouw te nemen wat de nieuwe regels betekenen voor goede doelen. Van enkel incidentele bijdragen kunnen de goede doelen geen structureel werk verrichten.

 

Al met al, genoeg reden tot nadenken.

  1. Lees hier meer over de nieuwe regels
  2. Zie hier de reclamecodes