Subsidie voor professionalisering aanbestedingspraktijk

12-05-2022

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen die de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche willen verbeteren kunnen hiervoor vanaf 15 juni subsidie aanvragen. Het gaat om een subsidie van maximaal 25.000 euro per aanvrager. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het programma Beter Aanbesteden. Op 8 juni is er een online informatiebijeenkomst.

 

De subsdieregeling is vorige week gepubliceerd in de Staatscourant. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regeling uitvoeren voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het programma Beter Aanbesteden is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland en wordt uitgevoerd door PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden (onderdeel van RVO).

 

Professioneel aanbesteden

Professioneel aanbesteden draagt bij aan een goed functionerende markt en is (dus) belangrijk voor overheden én ondernemers. Overheden willen een product of dienst van goede kwaliteit inkopen voor een eerlijke prijs. Voor ondernemers leveren aanbestedingen kansen op om mee te dingen naar opdrachten, en om hun bedrijf te laten groeien. Een professioneel aanbestedingsproces op basis van een goede dialoog tussen overheden en het bedrijfsleven helpt dus beide partijen. Het voorkomt knelpunten en zorgt voor een goede match tussen de vraag van aanbestedende diensten en het aanbod van de ondernemer. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen.

 

Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verstrekt voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit wordt bereikt door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten. In de publicatie van de regeling in de Staatscourant (in de toelichting) staan diverse voorbeelden van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan van 15 juni tot en met 26 september 2022 via een digitaal platform van RVO dat binnenkort bekend wordt gemaakt. In de publicatie van de subsidieregeling staat ook een uitgebreide toelichting op de achtergrond en voorwaarden bij de regeling. Denk aan start- en realisatietermijnen, (informatie-) verplichtingen van de aanvrager en afwijzingsgronden. De subsidies bedragen minimaal 10 duizend euro en maximaal 25 duizend euro per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen (first come first serve). In totaal is een bedrag van 400 duizend euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling.

 

Online informatiebijeenkomst 8 juni

Meer weten? Op woensdag 8 juni van 9.00 tot 11.00 is er een online informatiebijeenkomst over de subsidieregeling. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een toelichting op de doelstelling en werkwijze van de regeling. Ook krijg je een beeld van de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. Kijk op de website van PIANOo voor meer informatie en aanmelden.

Lees meer over